28 дек 2018

Сен менен чогуу намаз окуган салиха, ыймандуу аялына эмне жетсин? Не прекрасно ли, когда у тебя праведная жена, читающая вместе с тобой намаз?

Турсунбай Бакир Уулу
0:05
Раскадровка
Сен менен чогуу намаз окуган салиха, ыймандуу аялына эмне жетсин? Не прекрасно ли, когда у тебя праведная жена, читающая вместе с тобой намаз?
Сен менен чогуу намаз окуган салиха, ыймандуу аялына эмне жетсин? Не прекрасно ли, когда у тебя праведная жена, читающая вместе с тобой намаз?
Сен менен чогуу намаз окуган салиха, ыймандуу аялына эмне жетсин? Не прекрасно ли, когда у тебя праведная жена, читающая вместе с тобой намаз?
Сен менен чогуу намаз окуган салиха, ыймандуу аялына эмне жетсин? Не прекрасно ли, когда у тебя праведная жена, читающая вместе с тобой намаз?
Сен менен чогуу намаз окуган салиха, ыймандуу аялына эмне жетсин? Не прекрасно ли, когда у тебя праведная жена, читающая вместе с тобой намаз?
Сен менен чогуу намаз окуган салиха, ыймандуу аялына эмне жетсин? Не прекрасно ли, когда у тебя праведная жена, читающая вместе с тобой намаз?
Сен менен чогуу намаз окуган салиха, ыймандуу аялына эмне жетсин? Не прекрасно ли, когда у тебя праведная жена, читающая вместе с тобой намаз?
Сен менен чогуу намаз окуган салиха, ыймандуу аялына эмне жетсин? Не прекрасно ли, когда у тебя праведная жена, читающая вместе с тобой намаз?
Сен менен чогуу намаз окуган салиха, ыймандуу аялына эмне жетсин? Не прекрасно ли, когда у тебя праведная жена, читающая вместе с тобой намаз?
Сен менен чогуу намаз окуган салиха, ыймандуу аялына эмне жетсин? Не прекрасно ли, когда у тебя праведная жена, читающая вместе с тобой намаз?
Сен менен чогуу намаз окуган салиха, ыймандуу аялына эмне жетсин? Не прекрасно ли, когда у тебя праведная жена, читающая вместе с тобой намаз?